My new home, but invisible

#bergen  

Beatboxing along with the door alarm on my last day in green.

#army  #beatbox  

stilken:

crazytoexist always sends the best landscape snapchats. A+ friend

I rotated the snaps before I posted wtf!!!!!!! I hate this app!!!!

Thank you, I’m glad they’re appreciated! Though to be fair, it’s not hard when you’re surrounded by such great landscapes all the time.

coolfacecrab:

We were cuddling but I had to stop because I got INTENSELY curious as to what would happen if you were swallowed alive by a huge whale (would you drown instantly or be crushed or manage to hold your breathe and then end up in its stomach and get burnt by the acid and then drown??) (…)

Eg vart litt nysgjerrig sjølv, og googla litt. For det første må ein slå frå seg tanken om at det er mogleg å bli svelgt av ein bardekval, som t.d. blåkvalen - om du på ein eller annan måte skulle komma deg forbi bardane, så er øsofagusen altfor smal til at du skulle kunna komma deg ned til magen. Dei skal jo tross alt berre svelgja planktongraut. Om du skulle vera så uheldig at du faktisk endte opp i svelgjet til ein bardekval, hadde nok knusingsdauden vore den mest sannsynlege. Men då må du altså blir trykka inn av ei ytre kraft, og det ville vel sannsynlegvis med det samme gjort uopprettelig skade på det stakkars dyret.

Tannkvalar har langt breiare øsofagi, men er jamt over mindre enn bardekvalane - slik sett står du eigentleg berre igjen den største tannkvalen, spermkval-hannen, som mogleg svelgjekandidat. (Digresjon: det er forstyrrande få bokstavar som skil “spermkval” frå “spermkvalitet.”)

image

Spermkvalen er ingen plantktongomlande pysekval - dette beistet er kjøttetande. Han tek seg heller ikkje tid til å tygga maten, alt går ned heilt. Til vanleg nøyer han seg med å svelgja mellomstore blekksprutar og fiskar, men om han kjem over ein kjempeblekksprut, så takkar han ikkje nei. Og kva kjenneteiknar kjempeblekkspruten? Jo, at han er kjempesvær. Kan spermkvalen svelgja ein kjempeblekksprut heil, er det ikkje utenkelig at han òg ved eit uhell kunne fått ned t.d. ei uheldig lita menneskejente.

No er rettnok folk flest hakket meir beinete enn blekksprutar flest, så det er ikkje sikkert at du kjem deg heile vegen ned i magesekken med det første. I så fall blir du sittande fast i spiserøret, men eg kan knapt nok tenka meg at ein muskulatur som er tilpassa å peristaltisk skyva ned blautdyr skulle vera kraftig nok til å knusa eit menneskeskjelett. Så har kvalen satt deg i halsen, så er det nok oksygenmangelen som tek deg ut først.

Kva så om du kjem deg ned i magesekken? 

image

Der nede er det surt. Eg veit lite om konsentrasjonen av saltsyre i ein kvalmage, men i stor nok dose vil denne syra på ei viss tid kunna etsa huden din ganske stygt. Det er nok likevel tvilsomt at det er det som blir banen din - folk har då overlevd ganske brutale syre- og brannskader om dei har fått behandling snart nok. Så i det du ligger der ned i magesekken er det nok ikkje magesyra som er di største bekymring, men luftmangelen. Du kan nok komma til å finna ei lomme med gass som du blir frista til å forsøka å pusta inn, men denne gassen er metan, og hjelper deg ikkje til å overleva.

tl;dr: den mest sannsynlege dødsårsaken er at du blir kvalt, og det truleg før du rekker å bekymra deg for noko anna

Kjelder: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sperm_whale

http://www.thenakedscientists.com/HTML/questions/question/2698/

http://www.smithsonianmag.com/smart-news/could-a-whale-accidentally-swallow-you-it-is-possible-26353362/

I now own every volume of 20th (and 21st) Century Boys

Et hvitt aeroplan

My cat Kirre likes to climb up on my lap. Sometimes she also rubs her face into mine, or falls asleep on my stomach. Frequently this happens when I’m using my cell phone. This has given me the opportunity to take a great number of pictures along with her. In what is admittedly not the most interesting thing to ever grace tumblr, here’s my cat selfie collection - part 6. Enjoy!